Ontdek de Superkracht van beweging en spel!

Kinderen met een uitdaging op het gebied van leren, concentreren en gedrag of kinderen die even uit balans zijn en een duwtje in de rug nodig hebben, begeleid ik door gebruik te maken van de natuurlijke beweegkracht, speelkracht en denkkracht van het kind. Samen ontdekken we de superkracht van beweging en spel en help ik kinderen ontwikkelen en groeien.

Psychomotoriek

Brein en bewegen

Wat is Psychomotoriek

Psychomotoriek heeft alles te maken met de verbinding tussen het lichaam (motoriek) en het brein (psyche). Het brein en het lijf zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Het brein stuurt het lichaam aan en de manier waarop het lichaam beweegt heeft weer invloed op het functioneren van het brein.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat beweging een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van de hersenen, met name tijdens de vroege kinderjaren.

Beweging stimuleert de aanmaak van nieuwe zenuwcellen in de hippocampus, het gebied van de hersenen dat verantwoordelijk is voor leren en geheugen. Door regelmatig te bewegen kunnen kinderen hun cognitieve vaardigheden, zoals aandacht, concentratie en probleemoplossend vermogen, verbeteren.

Daarnaast bevordert beweging de aanmaak van neurotransmitters, chemische stoffen die zorgen voor de communicatie tussen zenuwcellen. Deze neurotransmitters, zoals dopamine en serotonine, zijn essentieel voor een gezonde ontwikkeling van de hersenen en het reguleren van emoties en humeur.

Ook heeft beweging een positieve invloed op de ontwikkeling van motorische vaardigheden. Door te bewegen leren kinderen hun spieren en zenuwen beter te coördineren, wat weer bijdraagt aan de ontwikkeling van fijne en grove motoriek.

Tijdens beweging ontdekken kinderen hun eigen lichaam en leren ze hun eigen grenzen en mogelijkheden in te schatten. Aan de hand van bewegingservaringen leert het kind zijn lichaam beter kennen, zo leren ze al doende het besef van een linker -, en een rechterkant van het lichaam, ze leren zich oriënteren in de ruimte, zich focussen, ook wordt het geheugen en de motoriek gestimuleerd.

Een goede basismotoriek (fijne en grove motoriek), lichaamsbesef, lateralisatie, ruimtelijk-visuele vaardigheden, ruimtelijke oriëntatie en balans… zijn enkele basisvoorwaarden om te komen tot de schoolse vaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen…

 KENNISMAKEN, INTAKE & SCREENING

Vrijblijvend kennismakingsgesprek
Voordat we beginnen met een intake, screening en een psychomotorisch begeleidingstraject, starten we altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dit gratis kennismakingsgesprek duurt 30 minuten en vindt, bij voorkoor, plaats in de praktijk. Na deze kennismaking zullen we samen bekijken of Studio Superkracht iets voor jouw kind, het gezin of voor jou als ouder kan betekenen.

Intakegesprek en screening Wanneer we besluiten om samen te gaan werken dan maken we een afspraak voor een intake en een psychomotorische screening. Tijdens deze eerste afspraak kijk ik goed naar hoe uw kind beweegt en test ik o.a. of er nog actieve reflexen zijn, hoe de balans is en doe een visuele screening.

De screening met het kind duurt tussen de 60 en 90 minuten en een van de ouders is hierbij aanwezig. Voor of tijdens de screening vult de ouder een uitgebreid intakeformulier in. Naast de resultaten uit de screening kijk ik naar de opvallende punten uit dit intakeformulier, aan de hand hiervan ga ik kijken waar we aan gaan werken. Bij de eerstvolgende sessie bespreek ik met de ouder wat ik heb gezien en waar we aan de slag gaan.

Door het invullen van het formulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. 

Kosten 
Op de pagina tarieven staan de kosten van de intake, screening en de sessies op een rij.

 

Wat doet een Psychomotorisch Kindercoach?

Een psychomotorisch kindercoach helpt kinderen met een hulpvraag door gebruik te maken van verschillende bewegingsvormen. Psychomotoriek gaat over de connectie die brein en lichaam maken. De bewegingsvormen van een psychomotorisch kindercoach hebben een creatief en therapeutisch karakter, zo leert het kind spelenderwijs over zijn of haar zelfbeeld en leert zo de eigen grenzen voelen en herkennen.

Een psychomotorisch kindercoach kijkt naar het hele kind. Naar meerdere factoren die kunnen meespelen wanneer iets moeilijk of niet vanzelf gaat. Wanneer leren op school niet vanzelf gaat of wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit gaan we op zoek naar wat daaronder zit. Wat is de reden hiervan?

Met een positieve en oplossingsgerichte begeleiding motiveert een Kindercoach kinderen bij het ontwikkelen van hun sociale vaardigheden, het omgaan met hun emoties, het ontdekken en inzetten van hun kwaliteiten en hulpbronnen, en het versterken van hun zelfbeeld en zelfvertrouwen.

Een Psychomotorisch Kindercoach maakt in de begeleiding gebruik van creatief en therapeutisch spel en verschillende bewegingsvormen. Een psychomotorisch kindercoach weet hoe de bewegingsontwikkeling verloopt en wat de invloed hiervan is op gedrag en leren.
Wanneer er een verstoring is in deze ontwikkeling weet de Psychomotorisch Kindercoach welke bewegingsvormen ingezet kunnen worden om de balans weer te herstellen zodat het kind weer verder kan groeien.

Psychomotorisch kindercoaching is geschikt voor een kind dat: 

 • last heeft van faalangst
 • niet lekker in zijn of haar vel zit
 • boze buien heeft
 • onzeker is
 • school lastig vindt
 • zich moeilijk kan concentreren
 • moeite heeft met lezen (bijvoorbeeld: ondanks veel oefenen met lezen nauwelijks groei laat zien of woorden of letters ziet dansen of woorden overslaat)
 • dyslexie heeft, of vermoeden daarvan
 • rekensommen lastig vindt
 • moeite heeft met balans 
 • onhandig is en zich vaak stoot of valt
 • druk of juist teruggetrokken gedrag laat zien
 • bang voor de bal is tijdens sport 

Bij Studio Superkracht ontdekken we samen de kracht van beweging en spel!

HET TRAJECT

Binnen mijn praktijk probeer ik de oorzaak achter de hulpvraag te vinden door het uitvoeren van een psychomotorische screening. Hoe beweegt een kind? Hoe is de samenwerking tussen beide hersenhelften? En zeker niet onbelangrijk: hoe goed werken de ogen met elkaar samen? Al deze factoren hebben invloed op het leren en gedrag.

Studio Superkracht werkt praktisch, laagdrempelig en oplossingsgericht. Ieder kind is uniek en daarom maak ik voor ieder kind een uniek begeleidingstraject. Samen kijken we naar de hulpvraag en begeleidingsdoelen van het kind en hoe deze behaald kunnen worden.

Gemiddeld heeft een kind 8 á 10 sessies nodig. 
Vaak is er al resultaat te zien na een paar sessies. 
Uiteraard hangt dit samen met de hulpvraag en hoe intensief er thuis geoefend wordt met de thuisopdrachten. 

Tussen de sessies zit ongeveer 3 weken tijd.
Deze tijd is nodig om thuis te kunnen oefenen.
Bovendien kost het tijd om te groeien en te ontwikkelen. 

Het is mogelijk om bij de sessies aanwezig te zijn. Meestal is het beter om 1 op 1 te werken met een kind. Dan bent u de laatste 10 minuten van een sessie aanwezig.
Zo kunt u zien waar we mee bezig zijn en krijgt u informatie over de thuisopdrachten. 

Om een begeleidingstraject tot een succes te maken is het belangrijk dat de ouders betrokken zijn en samen met het kind aan de slag gaan met de thuisopdrachten.
Net als het leren zwemmen of autorijden, heeft het aanleren van een nieuwe vaardigheid tijd en herhaling nodig. Het is fijn om met behulp van beweging en spel, oefening en herhaling verandering in het denken en doen tot stand te brengen.

Na ongeveer 4 begeleidingsmomenten plannen we een tussenevaluatie in waarin we kijken naar de voortgang van de doelen. Vanuit daar kijken we gezamenlijk of en op welke manier de begeleiding zal worden voortgezet.

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek

Een kennismaking plannen